Are You on Your Mobile Phone? Click here for 2800+ mobile optimized, self help and self growth articles.

Emotional Dependency or Emotional Responsibility? - In Persian

By Dr Margaret Paul, translated by Shirin Masoumi
September 22, 2009


وابستگی هیجانی یا مسئوولیت پذیری هیجانی
ئول پا مارگریت
(معصومی شیرین: ترجمه)
وابستگی هیجانی یعنی‌ شخص احساس خوب را از بیرون خودش دریافت کند. وابستگی هیجانی یعنی‌ نیاز به پر شدن از بیرون به جای لبریز شدن از درون. به اعتقاد شما چه کسی‌ یا چه کاری مسئول بهزیستی هیجانی شما است؟ شکلهای خیلی‌ زیادیی از وابستگی هیجانی وجود دارد: وابستگی‌ به مواد مختلف، مثل غذا، مواد مخدر، الکل، برای پر شدن قسمتهای خالی وجودمان و دور کردن درد از وجودمان.
 همچنین وابستگی به یک سری فعالیتهایی که به یک پایان خاص برسد، مثل وقت گذرانی، قمار بازی‌، تماشای تلویزیون، وابستگی به پول برای تعریف کردن ارزش شخصی‌ و کفایت خود. وابستگی به عاشق شدن ، وابستگی‌ به مورد قبول واقع شدن و توجه برای احساس ارزشمندی، کفایت، دوست داشتنی بودن و مراقبت و سلامت، وابستگی به سکس برای پر شدن و احساس کفایت کردن.
وقتی شما مسوولیت کافی بودن برای خود و ارزش دهی به خود را نپذیرید، برای ایجاد این حس درونی یا سلامت و احساس امنیت خودتان، در جستجوی احساس کافی بودن و یافتن ارزش و سلامت و امنیت از بیرون خواهید بود، و احتمالا آن را در دیگران و یا از مواد و پدیده‌های بیرونی جستجو خواهید کرد.
 مسئوولیت پذیری هیجانی به جای وابستگی هیجانی چه معنایی دارد؟
برای مثال، اجازه دهید راجع به اینکه وقتی شما از عصبانیت شخصی‌ نسبت به خودتان ناراحت  می شوید صحبت کنیم.
اگر شما وابسته هیجانی باشید، ممکن است احساس طرد شدن کرده و باور کنید که احساس شما از طرف کسی‌ که از سوی او مورد عصبانیت واقع شده‌اید مورد قبول واقع نشده است. شما ممکن است احساس آزرده شدن ، ترس، اضطراب، عدم کفایت، خجالت، عصبانیت، احساس گناه، یا بسیاری از احساسات مزاحم دیگر در مقابله شخصی‌ که از شما عصبانی شده است داشته باشید. و در تلاش برای احساس بهتر باید راههای زیادی برای عصبانی نشدن فرد دیگر امتحان کنید.
حال اگر شما فردی با مسئوولیت پذیری هیجانی باشید کاملا متفاوت احساس کرده و واکنش متفاوت نشان می دهید. اولین چیزی که شما باید انجام دهید این است که به خودتان بگویید که عصبانیت دیگری ربطی به شما نداشته است. احتمالا آن شخص روز بدی داشته که سر شما خالی‌ شده، احتمالا احساس آن شخص جریحه دار شده یا احساس عدم کفایت دارد که سعی می‌کند با زیر پا گذاشتن شما خودش را بالا بکشد( احساس برتری در خود ایجاد کند*).
 آنچه که دلیل عصبانی شدن دیگری است، مربوط به خودش است، نه شما. فردی که مسئوولیت پذیر هیجانی است رفتار دیگران را شخصی‌ سازی نمیکند، او میداند که کنترلی بر احساس و رفتار دیگران نداشته و او دلیل احساس و رفتار آنها به روشی‌ که انجام می دهند نیست و دیگران مسئول رفتار و احساس خودشان هستند، مثل ما که مسئول رفتار و احساسات خود میباشیم.
کار دیگری که شخصی با مسولیت پذیری هیجانی انجام می دهد، دلسوزی برای شخص عصبانی و دانستن اینکه در درون او چه می‌گذرد. برای مثال، شما باید به او بگویید که: " من عصبانی شدن تو را دوست ندارم، اما می‌خواهم آنچه که تو را ناراحت کرده است را بدانم، آیا میل داری که راجع به آن صحبت کنیم؟ "
 اگر شخص عصبانی ادامه داده و شما متوجه شدید که این شخص به این زودی به حالت عادی بر نمی گردد، آنگاه به عنوانه یک شخصی که مسئوولیت پذیری هیجانی دارد، باید دوست داشتن خود را در حق خودتان نشان دهید. برای مثال شما باید به او بگویید که: من دوست ندارم مورد عصبانیت تو واقع شوم، هر وقت که آماده بودی با من صحبت کنی‌، لطفا مرا مطلع کن.در ضمن می‌خواهم کمی‌ قدم بزنم (مثلا تلفن را قطع کرده و یا رستوران را ترک کنید و یا به اتاق دیگری بروید و یا کارهای از این دست انجام دهید(.
 خارج از آن‌ محدوده، شخص مسئوولیت پذیر هیجانی باید درونخود  را از هر گونه احساس درد آلودی که ممکن است منتج از آن پاسخ‌ یورش وار به شخص عصبانی باشد را بررسی‌ کند. برای مثال، ممکن است شما در نتیجه چنین پاسخی‌  یورش وار به شخص عصبانی احساس تنهایی کنید.
 در چنین موقعیتی فرد مسئوولیت پذیر هیجانی احساس تنهائی‌ را، همانند  در بر گرفتن  کودکی  در آغوش گرفته شده با فهم و دلسوزی در آغوش می‌گیرد و با این کار او به این گونه احساسات اجازه می‌‌دهد که به سرعت از درون او بیرون روند، آنگاه شما میتوانید به صلح و آشتی بازگردید.به جای قربانی شدن حاصل از رفتار دیگری، شما مسولیت هیجانی خودتان را به عهده می‌گیرید، به جای فرو رفتن در احساس خشم، آزردگی، سرزنش، ترس، اضطراب یا عدم کفایت، شما به احساس اطمینان بخش و آشتی و صلح باز میگردید.
وقتی شما فهمیدید که مسئول احساس خود هستید، می‌‌توانید وابستگی هیجانی را ترک کنید، که این تفاوت بزرگی را در شما و همه روابط شما ایجاد خواهد کرد. زمانی‌ که فرد وابستگی هیجانی را ترک کند و آن را به مسولیت پذیری هیجانی تبدیل کند در روابط خود به کامیابی خواهد رسید.
 
 


Attribution-NonCommercial-NoDerivs
CC BY-NC-ND


Send this article to a friend    Print this article    Bookmarked 0 time(s)
Bookmark and Share    Share with Del.icio.us    submit 'Emotional Dependency or Emotional Responsibility? - In Persian' to digg Share with Digg    Share with StumbleUpon
There are no videos, Click to add one to the gallery!
There is no audio, Click to add audio to the gallery!
There are no pictures, Click to add one to the gallery!

Comments


More Help

Looking for help with Emotional Dependency or Emotional Responsibility? - In Persian?

Search for solutions on Emotional Dependency or Emotional Responsibility? - In Persian within the InnerBonding.com website using Google's Site Search.
 
 Daily Inspiration

Notice your anger, frustration or irritation. These feelings indicate that you are not taking care of yourself in some way. Your inner child is angry at you for the lack of care, and instead of attending, you may be projecting it outside yourself to others. Open to learning with your anger and discover what loving actions you need to take in your own behalf.

By


Explore More Inner Bonding

 

DAILY INSPIRATION

Notice your anger, frustration or irritation. These feelings indicate that you are not taking care of yourself in some way. Your inner child is angry at you for the lack of care, and instead of attending, you may be projecting it outside yourself to others. Open to learning with your anger and discover what loving actions you need to take in your own behalf.

By

INNER BONDING EVENTS

Inner Bonding Events

10/23/2024 08:00 AM
5-Day Virtual Intensive
Dr. Margaret Paul

All Inner Bonding Events