Are You on Your Mobile Phone? Click here for 2800+ mobile optimized, self help and self growth articles.

Hogyan lehet

By d Margaret Paul, Ph.D
April 12, 2019

hatékony bels?-családi meditációt létrehozni a Swedenborg-Hellinger-Berne-Mannheim elméletek alapján,  ha Dr. Margaret Paul cosmic self-guru (kozmikus ön-guru) 6 Lépését követjük?

 

Szeretném elmondani, hogy  probléma volt számomra a bels?-család meditáció, mert kételyeket vetett föl bennem, hogy csupán fantáziával mire megyünk, ha nincs reális alapjuk. Dr. Margaret Paul úgy hívja ezt a módszert, hogy Bels? Társ Kapcsolat (innerbonding)  és azt mondja (helyesen), hogy a bels? Szeret? Feln?tt vagy a Magasabb Hatalom véletlen-szer?en akárhogy is elnevezhet?. Viszont a „véletlen” nevek beindítják bennem a Sérült Gyerek kételyeit. Néhányan Jézusnak, Allahnak vagy Buddhának vagy Természetnek, vagy bármi másnak is nevezhetik. (Érdekes, nem említi a Jöhöv?-t az erdeti bibliai örök-Valót.)  Idézte a Jungian eredet? 12 Lépéses absztinens addikt csoportok Fels? Er? konceptusát. Az NA-ban is, és a Margaret Paul IB-csoportjaiban is az a cél, hogy tovább fejlesszék a freudi ego-szuperegó stb. rész-én rendszert, amit Eric Berne EEG-ben igazolható bels? én-részekként fejlesztett tovább. C.G. Jung egy negyedik réteget adott hozzá: a kollektív archetípusokat (amelyek az eltér? szubkultúrákban sokféleképpen nevezhet?k). Ez egy csodálatos eszköz az integráció folyamatában (gyógyítani magunkat vele), ha megpróbálunk ezekkel belsõ párbeszédeket folytatni. A probléma az számomra, hogy ha randomizált neveket használok, akkor az ego állapotom suttogni kezdi, hogy ez alighanem hamis. Ekkor találkoztam a  történelemtudományban elfogadott Generációs Elmélettel, Strauss-Howe tollából. Karl Mannhaimra (az UNESCO alapítójára) utalnak a generációk ciklikus elméletének kezdeményez?jeként, akinél 4 eltér? bels? attit?d évszázadokon át újra és újra 4-es ciklusokban megjelenik. Innovatívnak, Reaktívnak illetve (Nurturator-) Táplálónak, s Adaptívnak nevezik. (I.R.N.A.) Egyszer?bb nyelven úgy is lehet nevezni (a Kabbalában ez a szokás évezredek óta): Fivér, Atya Anya és N?vér típusú hozzáállás vagy egó-állapot minden század 4 generációjában. Vagy ha egy Sérült Én-re és egy Szeret? Feln?tt Én ellentétére, és egy Sérült Gyermek, vagy egy Felépül? Teljes Gyermekre van szükségünk, láthatjuk az Atyát, szigorú Atyának,  az Anyát mint tápláló jószándékot és a N?vért, mint függ? kényszerest, és a Fívét, mint a Segít?t, felépül? én-részt. (A testrész megfelelések is érdekesek ebben a tradicióban - mivel a test a fájdalmas érzéseinket hordozza – s itt az Apa, mint cél-kit?z?, a Szemszerepel. Az anya, mint a figyelem: a Fül, és a N?vér a Hát (terhek) és a lábak. A Fivér (Fiú), mint megkönnyebbült Mellkas (és karok.)

 

A magasabb hatalom Jézus vagy más Megváltó alak. Itt a Swedenborg 1745-ös víziója segíthet nekünk. ? találkozott Jézussal (írja), aki azt mondta neki, hogy pillantást vethet az Örökkévalóságra, ahol a Messiás (Mózes) felkészíti a királyokat,(Fáraót)  hogy minden századból angyali lényekké váljanak. A módszer a héber nyelv tanulásával kezd?dik, amikor elolvassa a Biblia hetente eltér? legendáját a legnagyobb fájdalmuk (traumájuk) id?pontjában. Mivel minden héten a legenda más dallammal énekelhet?.

 

Tehát ezek az elméletek együttesen arra késztettek, hogy megpróbáljak elképzelni egy test nélküli Lényt (mint az Örökkévalót, aki a Biblia f? hangjának neve), aki megtestesülni akar  emberként és testrészeket igényel ehhez. Nyilvánvalóan bejut a különböz? Messiási Avatar rabbik testébe, akik minden nemzedékben Mózes (moshe azaz Kihúzó) (vagy héberül jöv? id?ben Öröklét-Húzó: Yeshuah). Minden évszázadban megtalálható az a Király, aki rokona a Jézus legendás Dávid ház-nak, és aki már elkezdett tanulni  héberül, miközben a század egyik leghíresebb vezet?je volt. Mindegyikük kapcsolatban van a század többi H?sével a 3 másik Csalái Néven dkódolt Generációban. - így pontosan tudjuk, hogy milyen heti Testrész melyik gyógyító dallamára van szükségünk. (A népszer? operákban és más népszer? dalokban, slágerekben is megtalálható  a heti dallam zümmögése. A leggyakoribb 4 bibliai dallam a Beatles Obladi-ban jelenik meg – és a Last Time a Stones-tól, valamint Bowie Star Man (Csillagember) s végül az Elvis 'My Way’ c. száma hordozza e dallamokat többek között.

 

(Ebben a rövid összefoglalóban elhagytam Max Weber és a mai Lloyd deMause empátiás evolúciós elképzeléseit, mivel ezt az egalitáriánus dogmatikusok vitatják: hogy a 4 évszázad különböz? szuperegós állapotokat jelent - Schizoid 1500-as és Border 1600, majd 1700-as Narcissist és a Compulsive Neurotic 1800-as.) Ez segít abban, hogy a királyok Swedenborgiánus  álma az Örök Megváltóról ugyan fantázia, de az összes többi elem valódi bels? eseményhez köthet?. Csak azt kell elfogadnunk, hogy mivel az IQ örökölhet?, a mögöttes problémákat a memóriákban rögzítjük, s ezek (mivel örökölhe? az IQ) részben befolyásolhatnak minket is. Tehát ebben a Higher Power (Fels? Er?) rendszerben van egy automata-szer?, azaz gépszer? entitás (talán a legendás "golem"), ahol ezek a bels? állapotok befolyásolják érzésünk szintjét, és párbeszédbe elegyedhetünk a megnyugtató dallamokkal, amelyeket ezek a bels?  Alterego Veze?k élvezni fognak. Nem emlékszem azoknak a f?bb történelmi szerepl?knek az élet-rajzára, akik befolyásolták a velük kortárs ?seimet (és akár statisztikailag nézve rokonok is lehetnek személyesen, hiszen közel 5000 évvel ezel?tt már közel kétmillió közvetlen ?sünk van, s így a Gyógyító Jézus Avatar és a vele egykorú Sérült király ?s is 100% -os valódi családtagként képzelhet? el. Akik valószín?leg állandóan kommunikálnak velünk, mert egy elem - a heti bibliai elem - biztosan gyakori és folyamatosan megismétl?dik, tehát közös élmény velük. (A Berne-idézte EEG tesztekben kiderült, hogy ilyen emléknyomokban kimutatható az életkor és a helyzet: az egyes gyermeki és Feln?tt énrészek a múltból.)

 

Summa ummárum: (TLDR): LDR: A f? 4 bibliai dallam hetente változik, így minden héten megismerhetjük az adott hét legjelent?sebb történelmi traumáját, és hogy melyik ?seinknek a  korszaka - az utolsó 4 évszázad 4 ciklikus generációja között – melyik kortárs akkori messiásnak hitt vezet?k foglalkoztak azzal, hogy mely testrész fájdalmas érzései segítsen elképzelni egy gondoskodó Szeret? Fels? Er?t vagy egy segít? Feln?tt öén-áééapotot (alter-ego önszeretet) – és mindeközben ,(ha fárasztó ebb?l a kollektív transzból kimozdulni), lehetséges marad az ateista materialista pszichológiai világnézetben maradnunk. De nem kell utánaolvasni a szerepl?knek- elég az, hgy a szerkezet látttán bizalommal merünk bels? párbeszédet kezdeni bels? családi ?s-Hangokkal akár képzeletbeliekkel.Attribution-NonCommercial-NoDerivs
CC BY-NC-ND


Send this article to a friend    Print this article    Bookmarked 0 time(s)
Bookmark and Share    Share with Del.icio.us    submit 'Hogyan lehet ' to digg Share with Digg    Share with StumbleUpon
There are no videos, Click to add one to the gallery!
There is no audio, Click to add audio to the gallery!
There are no pictures, Click to add one to the gallery!

Comments


More Help

Looking for help with Hogyan lehet ?

Search for solutions on Hogyan lehet within the InnerBonding.com website using Google's Site Search.
 
 Daily Inspiration

Today, think about what you do that makes you feel invisible to others. Do you give in to others rather than stand in your truth? Do you avoid asking for what you want to avoid rejection? Do you act like everything is okay when it isn't? Do you agree with others to avoid conflict? Do you ignore your own feelings but attend to others' feelings? If you sometimes feel invisible, notice what you may be doing to create this.

By


Explore More Inner Bonding

 

DAILY INSPIRATION

Today, think about what you do that makes you feel invisible to others. Do you give in to others rather than stand in your truth? Do you avoid asking for what you want to avoid rejection? Do you act like everything is okay when it isn't? Do you agree with others to avoid conflict? Do you ignore your own feelings but attend to others' feelings? If you sometimes feel invisible, notice what you may be doing to create this.

By

INNER BONDING EVENTS

Inner Bonding Events

All Inner Bonding Events