Are You on Your Mobile Phone? Click here for 2800+ mobile optimized, self help and self growth articles.

Sérült Én és Felépül? Lélek-Én

By Dr. Margaret Paul
April 16, 2019Létfontosságú, hogy a hatalmas külÜnbséget megértsük a sérült én és a felépül? TÜrzs Én az igazi teljes én kÜzÜtt:Sérült Én és Felépül? Lélek-Én

Írta: Dr. Margaret Paul
Február 25, 2019

 Létfontosságú, hogy a hatalmas különbséget megértsük a sérült én és a felépül? Törzs Én az igazi teljes én között:

  • MI hozzuk létre a sérült ént.
  • ISTEN  (a Felépülés ereje) teremtette a felépül? Törzs Ént.

A lélek-én az igazi, a fontos lényegünk, a bels? gyerekünk, a testben él? része a lelkünknek, míg a sérült én egy csinálmány – amit gyerekként kialakítottunk, hogy biztonságban érezhessük magunkat a bántások ellenére.

 Bels? Gyermek: Sérült érzések és törzs-érzések

A bels? gyermek gyakran érzésekben fejez?dik ki, és az érzések a Bels? vezet?nk, mindig létfontosságú tudást ad mind a sérült, mind a törzs érzések létezési (exisztenciális) szintjén. Óriási a különbség a sérült fájdalmas érzések és a törzs fájdalom érzések között az információ tekintetében.

  • MI  okozzuk a sérült érzéseket.

A sérült érzéseink arról informálnak, ami bels?leg történik velünk  - hogy elhanyagoljuk magunkat. A szorongásunk, a depressziónk, a b?ntudatunk, a szégyenünk, a vádaskodó haragunk, a magányunk, az ürességünk, a féltékenységünk, a jöv?-félelmünk azt tudatják velünk, hogy a feltételhez kötött hamis hiteink , azaz a sérült énünk vezet bennünket.

  • Az ÉLET és MÁSOK VISELKEDÉSE  okozza a létezés szintjén a fájdalmas érzéseket.

A törzs vagy exisztenciális fájdalmas érzéseink azt tudatják, hogy mi történik odakint az emberek és helyzetek szintjén, azért, hogy képesek legyünk Szeret? Tettekkel a magunk vagy mások érdekében eljárni. A magányérzés azt tudatja velünk, hogy valaki másnak a szíve bezárult és keresnünk kell társaságot. A szívfájdalmunk és megtört szívünk azt mutatja meg, hogy valaki nem kedves és sért?. A szomorúságot akkor érezzük, ha mások sértenek másokat és a gyász az, amit veszteség hatésára érzünk. A jelenbeli félelem az reális jelenbeli veszélyre utal. A felháborodás azt tudatja, hogy valami igazságtalanság történik és remélhet?en arra indít, hogy szeret? tetteket indítsunk el, az er?tlenség érzése mások felett pedig azt tudatja, hogy el kell fogadnunk a helyzetet vagy ki kell lépnünk bel?le.

  • A törzs szint? jó érzéseink – a bels? béke, öröm, teljesség, elégedettség, szeretettel teli szív – azt tudatják, hogy szeret? tettekkel gondoskodunk magunkról.

 Az érzéseink kezelése

Különbség van a Sérült Érzéseink és a Törzs fájdalmas  Érzések kezelése közt:

  • Sérült Érzések – A Bels? Köt?dés Hat Lépése

A bels? köt?dés Hat Lépését bármely sérült érzés idején elvégezhetjük. A Hat Lépés által felfedezzük miben hanyagoljuk el magunkat – milyen hamis hitek és ítélkezések  befolyásolnak ebben, mit nem teszünk meg magunkért, és hogyan tompítjuk el az érzéseinket különféle addikciókkal. Ahogy haladunk a Hat Lépésben, felfedezzük, mi a kárpótló Szeret? Tett önmagunk irányában és meglépjük. Ennek eredményeképpen a sérült érzéseink megoldódnak, megkönnyebbülünk, és belépünk a csodás törzs érzések területére.

  • Törzs Én: a Létbeli fájdalmak

A törzs érzéseinket mély együttérzéssel öleljük át  - gondoskodással, gyengédséggel, kedvességgel és megértéssel  - ezek a törzs érzések a szívfájdalom, a megtört szív, a magány, a szomorúság, a fájdalom, a gyász, a tehetetlenség mások felett, a felháborodás : végre adjuk meg ezeknek azt a szeret? figyelmet, amit egy gyermek érzéseire fordítanánk. Megtesszük a 6 lépést, de a 3-diknál nem a bels?, hanem a küls? dolgokra kérdezünk rá, hogy mi okozza a fájdlmat és megtesszük azt a kárpótló kedves jótettet, amit megfelel?nek látunk. Ugyanez a helyzet, ha valódi jelenbeli veszély miatt félünk – jótettünk az, hogy biztonságot keresünk magunknak. 

 Lelkünk

A lelkünk energia-mezeje óriási, sokkal nagyobb, hogysem elférne a testünkben. A léleknek az a része, ami belül érezhet? a testben, azt nevezzük Bels? Gyermeknek – az érz? énrész, amelyik közli velünk az érzéseinket folyamatosan.

A lelkünk többi része körülöttünk van – a Magasabb Lélek. Ez a részünk szavakkal, képekkel, álmokal és helyzetekkel kommunikál.

Ha tudni akarjuk, hogy mi lenne a szeretetteli jótett magunk felé, akkor a Magasabb Lélek felé nyitunk, hiszen ez a küszöbe az igazságnak, a szeretetnek, az együttérzésnek, s a bölcsességnek. Ha megnyílunk a kiváncsi tanulásvágynak magunkról, és  a testünket magasabb frekvenciára emeljük a tiszta organikus ételekkel, akkor képesé válunk elérni azt a szeretetet és együttérzést, ami ahhoz kell, hogy meglépjük a Bels? Köt?dés 6 Lépését, valamint hogy tápláljuk magunkat vigasztalva, ha fáj valami, és megtegyük a jótetteket magunknak, amikre szükségünk lehet a fájdalom csökkentésére.

 


Attribution-NonCommercial-NoDerivs
CC BY-NC-ND


Send this article to a friend    Print this article    Bookmarked 0 time(s)
Bookmark and Share    Share with Del.icio.us    submit 'Sérült Én és Felépül? Lélek-Én' to digg Share with Digg    Share with StumbleUpon
There are no videos, Click to add one to the gallery!
There is no audio, Click to add audio to the gallery!
There are no pictures, Click to add one to the gallery!

Comments


More Help

Looking for help with Sérült Én és Felépül? Lélek-Én?

Search for solutions on Sérült Én és Felépül? Lélek-Én within the InnerBonding.com website using Google's Site Search.
 
 Daily Inspiration

Focus on letting go of the need for attention, approval, appreciation or love from others. Focus on giving yourself attention, approval, appreciation and love throughout each day. Others love and appreciation is the icing on the cake, but you need to provide the cake by loving and appreciating yourself.

By


Explore More Inner Bonding

 

DAILY INSPIRATION

Focus on letting go of the need for attention, approval, appreciation or love from others. Focus on giving yourself attention, approval, appreciation and love throughout each day. Others love and appreciation is the icing on the cake, but you need to provide the cake by loving and appreciating yourself.

By

INNER BONDING EVENTS

Inner Bonding Events

10/23/2024 08:00 AM
5-Day Virtual Intensive
Dr. Margaret Paul

All Inner Bonding Events