Are You on Your Mobile Phone? Click here for 2800+ mobile optimized, self help and self growth articles.

Mikor hagyjuk abba a kapcsolatot?

By Dr. Margaret Paul
April 16, 2019Az alatt a sok év alatt, amikor tanácsokat adtam, sok ezer pár jÜtt hozzám, azon t?n?dve, vajon befejezzék-e a kapcsolatukat. A legtÜbb ilyen ember szerelmes volt valaha egy ponton, de most már szerencsétlenek egymással, vagy az egyik partner szerencsétlen a másikkal. Általában nem tudják, mi is az igazi probléma.Az alatt a  sok év alatt, amikor tanácsokat adtam, sok ezer pár jött hozzám, azon t?n?dve, vajon befejezzék-e a kapcsolatukat. A legtöbb ilyen ember szerelmes volt valaha egy ponton, de most már szerencsétlenek egymással, vagy az egyik partner szerencsétlen a másikkal. Általában nem tudják, mi is az igazi probléma. Tudják, hogy mit nem szeretnek a másik személyben. Tudják, hogy nem tudnak kommunikálni arról, ami számukra fontos. Tudják, hogy pénzzel, szexrel, id?vel vagy házimunkával kapcsolatos dolgok miatt harcolnak, vagy több száz egyéb dologgal harcolnak, vagy figyelmen kívül hagyják a problémákat, és távol vannak egymástól. Nem tudják, hogy mi a valódi probléma. Ha otthagyja valaki a kapcsolatot, miel?tt tudná, mi a valóságos probléma, az általában id?pocsékolás (a családon belüli er?szak kivételével) - különösen akkor, ha végül másik kapcsolatban akarsz lenni. Azért id?pocsékolás, mert bármit is csináltál, hogy létrehozd a boldogtalanságodat, nem fogod abbahagyni,  csak mert otthagyod a mostani kapcsolatot. Ha elhagyod magad, ha magaddal nem kedvesen viselkedsz, és ha nem gyógyítod meg a kapcsolatod alapproblémáját, akkor továbbra is úgy viselkedsz majd, ahogy eddig és ez végül elpusztítja a kapcsolatokat, a következ?t is. Meglep?nek t?nhet, hogy kiderült, hogy a megfelel? id?, arra, hogy elhagyjuk a kapcsolatot, nem az, amikor szerencsétlen vagy, hanem ha boldog, örömteli és békés.

 

 Amikor  végre megtanultad, hogyan kell boldoggá tenni magad, és békét és örömöt érezned, de a partnered még távolságban van, dühös, rászoruló, leválasztott, ellenálló, nem-szeret?, vagy addiktívan viselkedik, akkor lehet, hogy ideje elhagyni, ha akarod. Mikor párokkal dolgozom, segítem mindkét partnert, hogy megtanulják - az Inner Bonding, a Bels? Köt?dés gyakorlatán keresztül - hogy teljesen, 100% -osan felel?sséget vállaljanak saját érzéseikért és igényeikért. Nyilvánvaló, hogy ha mindkét ember úgy viselkedik, hogy örömet szerezzen, akkor sok szeretetük lesz – és ezt meg megosztani egymással örömteli. Mindaddig elakadnak, míg súgy vélik, hogy a boldogtalanság a másik személy hibája,  ?k csak áldozatok. Áldozatként persze szeretnék irányítani a másik személyt, és úgy viselkedni, hogy ?k másképp viselkedjenek. Áldozatként félnek attól, hogy elutasítják vagy irányítják ?ket, és ezért úgy viselkednek, hogy megvédjék magukat attól, amit?l félnek. © 2011 All Rights Reserved Margaret Paul, Ph.D., Inner Bonding® Oktatási Technológiák, Inc.

Minden olyan módszer, amellyel próbálkozik a másik ellen?rzése a visszautasítása vagy ellen?rzése ellen, azonnal sorra hozza létre a kapcsolati problémákat. Amíg meg nem ismeri, hogyan lett „áldozat”, és hogyan próbálja irányítani a partnereit – ahelyett hogy sikeresen gondoskodna saját érzéseir?l és igényeir?l - , addig nincs értelme elhagyni egymást. A legtöbb ember, akik elégedetlenek a kapcsolatukban, reagálnak csak. Vagyis csak reagálnak a másik személy irányító magatartására a saját ellen?rz? magatartásukkal.

 

 

Például:

• Amikor Jacob bírálja ?t, Hannah leáll. Amikor Hannah lezárul, Jacob kritizál. • Amikor Sally dühös Joe-ra, Joe védi magát, el?adást tart magáról és elmagyarázza magát. Amikor Joe el?ad magáról, Sally dühös és ellenálló lesz. • Amikor Robert követel?zik, Ingrid feladja magát, hogy megfeleljen Robert követeléseinek. Minél jobban megfelel az Ingrid, annál többet követel Robert. • Amikor Michele panaszkodik, Hugh ellenáll. Hugh minél jobban ellenáll, Michele annál többet panaszkodik. • Amikor Craig úgy viselkedik, mint egy felel?tlen gyermek, Karen rideg szül?vé és ítélkez?vé válik. Minél  szül?ibb és ítélkez?bb Karen, annál ellenállóbb és felel?tlenebb Craig.. Mindezek az emberek kontrolláló módokon reagálnak, ahelyett, hogy olyan új módon cselekednének, hogy maguk szeressék magukat eléggé. Mindkét ember részt vesz egy negatív kör vagy csapda létrehozásában. Általában vádolják is a másikat a saját reakciójuk miatt: "Ha nem bírálnál, akkor nem kéne visszavonulnom." - Nos, ha nem vonulnál vissza, akkor nem bírálnálak. - Ha nem volnál olyan ellenálló, nem kéne haragudnom. - Ha nem lennél annyira dühös, nem ellenkeznék. Ha következetesen gyakorolnák mindketten a Bels? köt?dést, és megtanulnák magukat egyre inkább szeret? módon kezelni, akkor nem csak reagálnak majd a partnerük irányába, akkor más lenne a forgatókönyv:


• Amikor Jacob kritizálja, Hannah  ahelyett, hogy lezárulna, mondhatna valami mást, például : "Jacob, nem szeretem, ha kritizálnak. Nem akarom ezt a vitát addig folytatni, amíg nem lehetünk nyitottak egymással." Amikor Hannah lezárult, Jacob  kíváncsi lehetne a kritika helyett, mondván valami ilyesmit: "Kedvesem, biztos jó okod van ahhoz, hogy bezárulj. Beszélnél róla? • Amikor Sally dühös volt, Joe leállhatott volna a beszélgetéssel, ahelyett, hogy megpróbálna beszélni az érzéseir?l. Feladta volna inkább azt, hogy megpróbálja irányítani Sally haragját, és azt, hogy hogyan látja ?t és ? maga így vigyázhatna saját magára. Amikor Joe megpróbálta irányítani Sallyt az el?adásával és magyarázásával, ahelyett, hogy megpróbálta volna tovább irányítani ?t a haragjával, Sally magáért kiállhatott volna, megmondván Joe-nak, hogy nem tetszik neki, amikor megpróbálja telebeszélni a fejét, hogy ne kelljen  beszélni az érzéseir?l. Nincs értelme, hogy a kapcsolatot elhagyjuk mindaddig, amíg megnem tanultuk, hogy olyan módon dolgozzunk, mint akik szeretik magukat is és partnereiket is, ahelyett, hogy mindig csak reagálnának a szokásos ellen?rz? és ellenálló módon. Az elhagyás, válás ilyenkor csak késlelteti ezt a tanulást a következ? kapcsolatodig. Miért nem tanulhatod és gyakorolhatod a bels? köt?dés folyamatát, miel?tt feladnád a kapcsolatot?


Vanessa, 30 éves, és küzd azzal, hogy befejezi-e a hatéves házasságát. A válasz egyáltalán nem egyértelm?. Vanessának és Jonnak "jó" házassága van. Kedvesek és gondoskodnak egymásról. Sokszor ugyanazokat a dolgokat élvezik. Akkor miért van Vanessa ilyen zavarban, hogy maradjon vagy távozzon? A probléma az, hogy Vanessa nagyon magányos Jon mellett. Jó barátok, az igaz, de nem érzelmileg intim a közelségük. Jon nem akarja megosztani érzéseit Vanessával, és nem is akarja megérteni Vanessa érzéseit. Elégedett akkor is, ha mindig  a felszínen marad, míg Vanessa mélyebb érzelmi kapcsolatot kíván. Mivel a házasságukban sok jó dolog van, Vanessa úgy döntött, hogy megpróbálja a házassági tanácsadást, és Jon egyetértett. Tanácsadásal vagy anélkül, csak egy dolog, ami megmentheti ezt a házasságot – Jon és Vanessa szándéka, hogy megismerjék, mi a szeretet el?bb önmaguk felé, és csak utána egymás felé. Jon szándéka mindig az volt, hogy megvédje magát a fájdalmaktól, nem pedig az, hogy megtanulja, hogyan szeretheti sajátmagát, mert csak ha ad magának akkor tud adni  másoknak. Ezt eddig úgy érte el, hogy marihuánával és sok munkával zavarta el és nyomta el az érzéseit. Jon választása, hogy továbbra is kivédi a fájdalmat, vagy végre kezdjen megnyílni az érzéseir?l való tanulásra, meghatározza majd a tanácsadás eredményét. Vanessa is soká m?ködött azzal a szándékkal, hogy kivédje a fájdalmat. ? is sokszor figyelmen kívül hagyta a saját érzéseit, és „jó” feleség volt, a saját szükségletei kielégítésének elkerülése mellett, csak, hogy megfeleljen Jon kívánságának. De aztán egy bizonyos pillanatban elmozdította a szándékát, hogy megtanulja, hogy mi is az önmagunk szeretete, és most rájött, hogy nem tud érzelmileg kiüresedett házasságban maradni.

A kapcsolatodban problémák lehetnek az érzelmi távolságtól, a szenvedély hiányától, a szexuális problémáktól, az állandó harcoktól, az érzelmi bántalmazástól (ha fizikai bántalmazás történik, akkor meg kell találni a módját, hogy elváljunk azonnal), vagy pénzügyekt?l. Számos különböz? kérdésben el?fordulhat az ellen?rzés (kontroll vágy) és az ellenállás. A mögöttes kérdés azonban a nyílt és gondoskodó kommunikáció hiánya. A nyílt kommunikáció csak akkor következik be, ha mindkét ember mélyen szándékozik megtanulni az érzéseit, a félelmeit, a korlátos tévhiteiket és az ebb?l ered?, szerencsétlen viselkedést. Ha az egyik vagy mindkét ember egy kapcsolatban zárva marad, s ellenáll, hogysem megismerje magukat és egymást, a kapcsolat nem gyógyul. Ha gondolkodni akarsz a kapcsolatod elhagyásáról, el?ször gondolj a saját szándékodra. Megnyitnád az érzéseidet, hiedelmeidet és viselkedésedet? Vagy félsz a fájdalomtól és a harag, visszavonulás, ellenállás vagy túlgondozás a védekezés? Elkerülöd az érzéseidet az anyagokkal és a túlzó munka-tevékenységekkel, vagy megnyílsz az érzésekr?l való tanulás el?tt, és felel?sséget vállalsz értük? Hajlandó vagy tanulni és gyakorolni a bels? köt?dés folyamatát? Az els? dolog, amit meg kell tenni, hogy ki-ki a saját szándékával foglalkozik(hogy kontroll módban vagy szeretet módban van-e). Miután több hónapig nyitva volt a tanulás irányába, és tényleg megteszi ami t?le telik a bels? köt?dés munkájában, akkor újra kell értékelje majd a kapcsolatát. Valami megváltozott? A partnered többé-kevésbé nyitott a Te számodra? Többet beszélsz, és kevesebbet harcolsz vagy visszavonulsz még mindig? Ha a dolgok nem javulnak vagy épp rosszabbodnak, érdemes megkérdezni partneredt?l, hogy hajlandó-e valamilyen gyógyító munkát végezni veled - tanácsadás, workshopok és könyvek együttes olvasása révén?

© 2011 All Rights Reserved Margaret Paul, Ph.D., Inner Bonding® Educational Technologies, Inc.

 

Ha a partnere megtagadja a tanulás útján való közös utat, akkor teljes mértékben el kell fogadnia azt, ahogyan ? döntött, és továbbra is vagy megtanulják, hogy vállalja mindkét fél a felel?sséget a saját boldogságáért, vagy hagyják el ezt a kapcsolatot. Bár nem lehet olyan a kapcsolat, amilyet Te akarsz, hacsak nem mindketten nyitottak a tanulásra, de azért sok változás érhet? el egyetlen személy által is, aki a Bels? Köt?dés munkáját végzi. Ha az egyik vagy mindkét fél továbbra is a kontrollálás és a védelem szándékban marad, akkor a kapcsolat nem gyógyul. Mégis sok kapcsolat meggyógyulhat, ha legalább az egyik személy mélyen elkötelezett a saját maga iránti  és partnere iránti szeretetének megismerésében.

 

Túl könny? válás

(Dr. Margaret Paul)

 

Katheryn és Mathew, mindketten 50 évesen, együtt éltek két éve. Mindkett? korábban már egyszer házasodott és elvált. Amikor találkoztak, ?rülten szerelmesek voltak, ami néhány hónapig tartott. Ekkor kezd?dtek a konfliktusok. Katheryn és Mathew mindketten elhagyták a házasságaikat, mert olyan partnerekkel voltak, akik teljesen képtelenek arra, hogy nyitottak legyenek a konfliktusok tanulására. Katheryn és Mathew mindketten olyan partnert akartak találni, aki velük együtt tanulna és n?ne. Egy személyes növekedési szemináriumon találkoztak egymással. Ugyanakkor minden egyes konfliktus bekövetkezésekor, ami gyakran adódik, mindketten azzal fenyeget?znek, hogy távoznak. Katheryn következetesen kiabál: - Elegem van, elmegyek! Matthew vissza kiabál: "Miért nem mész el?!" Katheryn és Mathew egy tipikus kontroll-ellenállás kapcsolatrendszerbe ragadtak. Katheryn el akar menni, mert annyira csalódott a Mathew állandó kivonulása és ellenállása miatt, míg Mathew el akarja hagyni, mert nem tudja elviselni Katheryn állandó próbálkozásait, hogy ?t irányítsa, és elvárja, hogy végre felel?s legyen az érzéseir?l

© 2011 All Rights Reserved Margaret Paul, Ph.D., Inner Bonding® Educational Technologies, Inc.
 

A távozás azonban  id?veszteség lenne Katheryn és Mathew számára. Valójában ez a két ember pontosan azt kérte, hogy valaki tanuljon és n?jön  velük együtt. Katheryn és Mathew egyaránt hajlandók tanulni és felfedezni – persze csak valamikor a konfliktus után. Mindegyikük lassan egyre jobban tudatában van a diszfunkcionális kapcsolatrendszerükben a sajt oldaluknak. Ha elhagyjákegymást, akkor senkinek sem kell találkoznia senkivel, aki kiváltja a problémáikat, és így a kérdéseiket sem fogják kezelni addig, amíg egy másik kapcsolatba be nem állnak. Akkor viszont ugyanazok a kérdések fognak felszínre kerülni. Azok az emberek, akikkel dolgozom, gyakran úgy vélik, hogy könnyebb lenne elkezdeni más valakivel, vagy könnyebb egyedül lenni. Biztosítom ?ket, hogy tapasztalatom szerint minden tanulásteli és növekv? kapcsolat nagyon nagy kihívást jelent - hogy minden párnak, akik egy igazán csodálatos és szeretetteljes kapcsolatot akarnak létrehozni, át kell mennie a sebesülések gyógyításán. Lehet, hogy könnyebb egyedül lenni, de magányos  dolog az, és a f? kapcsolati kérdések soha nem gyógyulnak meg. Ha olyan személy vagy, aki mélyen akarja folytatni az érzelmi és spirituális növekedést, és olyan partnerrel vagy, aki ezt maga is kívánja, mint a NEM oké a válás. Függetlenül attól, hogy mennyire rosszak a harcok, vagy a távolság milyen nagy lett - kivéve, ha a fizikai er?szak is adódik – tartsák meg egymást. Túl könny? elhagyni egymást, túl könny? a másik személyt hibáztatni, túl könny? elfelejteni a hihetetlen lehet?séget, amit a kapcsolatok biztosítanak a gyógyulásra és a növekedésre. Különösen fontos ott megmaradni, ahol a gyerekek is jelen vannak. Nem mondom, hogy csak a gyerekek miatt maradok. Ha fizikailag er?szakos partnerrel vagy olyan partnerrel van valaki, aki nem akar személyes felel?sséget vállalni, vagy egy olyan anyaggal-visszaél?, aki nem akarja magát kigyógyítani a függ?ségéb?l, akkor lehet, hogy el kell hagyni ?t. De ha van olyan partner, aki már a növekedési úton van, aki veled együtt kívánja ezt az utat felfedezni, aki hajlandó tanácsot meghallgatni, aki hajlandó megtanulni, hogy vállalja a felel?sséget magáért (hogy kedves legyen magához, gondoskodjon az igényir?l önmaga), akkor nem  a válás a jó válasz. Függetlenül attól, hogy milyen nehéz dolgokat élsz át , felel?sséggel tartozol magad, partnered, családod, valamint az egész emberiség iránt, hogy megtegyed azt a tanulást, tanulságkeres? kiváncsi nyitást, ami miatt erre a bolygóra jöttél. Ha elég szerencsés vagy ahhoz, hogy olyan partnerrel lehetsz, aki legalább néha megnyílik a tanuláshoz veled, akkor tényleg szerencsés vagy. A kapcsolat elvisz a sötét oldalad mélységeibe és a szeretetre való képességed magasságát is megmutatja. Elvisz, ahová el kell menni, ezért ne add fel, csak mert annyira nehéz. A kihívás az, hogy folytassuk a folyamatot, összekapcsolva az érzéseiddel és a bels? bölcsességgel. © 2011 All Rights Reserved Margaret Paul, Ph.D., Inner Bonding® Educational Technologies, Inc.

 

wisdom,

és megtanulják, mit jelent az irányításon, az ellenálláson túl, a másik büntetése, a fenyegetések és a megfélemlítés, a hibásság, az áldozat és a megfelelésen túl. Még ha úgy gondolja, hogy nyitva van, és a partnere nem, akkor a legmagasabb jó lenne maradni a kapcsolatban mindaddig, amíg nem maradhat szereti magát magának és partnereinek, függetlenül attól, hogy mit csinál a partner. Amíg a partnere viselkedése kiváltotta, a gyógyítása nem teljes, és nincs értelme elhagyni. Ha elér egy olyan pontot, ahol a partnere viselkedése már nem vált ki, akkor felfedezheti, hogy a partnere is megváltozott, még akkor is, ha úgy gondolta, hogy nem volt nyitva a tanulásra és a növekedésre. Ha a partnere zárva van, és valójában nincs többé, amit megtanulhat, akkor lehet, hogy ideje elhagyni. Remélem, mindkett?t mindketten ott fogjátok, és a bels? munkádat még miel?tt elhagynád. Ne pazarolja ezt a lehet?séget, hogy a lelket szeretetben fejlessze. 5 ok, amiért meg akarod szüntetni a kapcsolatodat Dr. Margaret Paul Amikor 1963-ban feleségül vettem a volt férjemmel, elhatároztam, hogy stabil, szeretetteljes kapcsolatot alakítok ki. Olyan érintetlen családot akartam, ahol fel tudtuk emelni gyermekeinket, és megoszthatjuk unokáink örömét. Gyermekeinket együtt emeltük, de 30 év után befejeztük a házasságot. Megosztjuk az unokáink örömeit, hanem barátaink, nem pedig partnerek. Nehéz házasságunk folyamata, és az egyének és párok 43 éves tanácsadási ideje révén sokat tanultam arról, hogy miért jobb, ha egyes kapcsolatok véget érnek. Fizikai és / vagy verbális visszaélés Ha fizikai bántalmazás vagy súlyos verbális visszaélés tapasztalható, ennek a kapcsolatnak véget kell érnie. Soha nem szereti magának, hogy olyan kapcsolatban maradjon, amely fizikailag veszélyes az Ön vagy gyermekeire.

© 2011 All Rights Reserved Margaret Paul, Ph.D., Inner Bonding® Educational Technologies, Inc.

 

Nem is szereted magadat vagy családodat, hogy következetesen intenzív, szívveréses verbális bántalmazásra kerüljön. Mindenki megérdemli, hogy szeretik és támogassák azokat, akik ?k vannak, és ha olyan partnerrel van, aki nem tudja ezt megtenni, akkor eléggé szeretnie kell magát és támogatnia kell magát ahhoz, hogy ne kerüljön visszaélésre. Függ?ségek Az anyagfügg?ségek, mint például az alkohol vagy a kábítószer, amely zavarja az Ön és partnere képességét, hogy kapcsolatba léphessenek egymással, sok magányt és szívverést okozhat. Amennyire Ön és partnere szeretne egymást, megérdemli, hogy valaki legyen, akinek a szeretete megbízható. A folyamatfügg?ségek, mint például a pénzügyi biztonságot fenyeget? szerencsejáték-függ?ség, vagy a szexuális függ?ség (pornó, ügyek) sok szívveréshez és bizalomhiányhoz vezetnek. A szexuális úton terjed? betegségek miatt fizikai veszélyt is okozhat. Hacsak a partnere nem akarja meggyógyítani ezeket a függ?ségeket, és segítséget kap, továbbra is szenvedni fog, és a szenvedélybetegek irgalmasságában lesz. Személyiségzavar Bár a személyiségzavarok, mint például a nárcisztikus személyiségzavar (NPD) vagy a Borderline Personal Disorder (BPD) meggyógyulhatnak, a betegségben szenved? személynek sok motivációja meggyógyítja. Ha nincs motiváció a gyógyulásra, akkor a harag, a szükségesség, az ellen?rzési kérdések és az ?rült döntés másik végénél nem lehet egészséges az Ön számára. Ha valaki megváltozik, ha nem kap intenzív segítséget, teljesen irreális - várni fog örökké. A növekv? Apart Az emberek vonzódnak a közös sebesülési szintjükön vagy közös egészségügyi szintjükön. Ha Ön és partnerei mindketten lemondtak magukról, amikor találkoztál, és ha egy gyógyító és növekedési úton mentél, de a partnere nem, akkor valószín?, hogy szétválaszodsz. Ez történt a házasságomban. Ahogyan megtanultam és meggyógyultam, a korábbi, függ? rendszerünk eltolódott, és már nem voltam hajlandó gondnok lenni. A kapcsolatunk a gondnok / vev?k kódfügg? rendszerén alapult, így amikor elmozdítottam a rendszert, leálltunk

© 2011 All Rights Reserved Margaret Paul, Ph.D., Inner Bonding® Educational Technologies, Inc.
azzal, hogy csatlakozhassunk a sebesült szinten, amelyen korábban csatlakoztunk. Amikor a kapcsolatunk olyan helyre jutott, ahol nem volt több tanulás és növekedés, és nem volt kapcsolatunk köztünk, ideje volt továbblépni. Nincs tanulás vagy növekedés A kapcsolatok egyik nagy értéke az, hogy képesek gyógyulni, tanulni és érzelmileg és szellemileg növekedni egymással. Ha egy partner nem tud tanulni és növekedni, a kapcsolat stagnálhat. Kezdetben, amikor szenvedély és izgalom van, nem feltétlenül nyilvánvaló, hogy a tanulás és a növekedés nem prioritás, de az id? múlásával szomorúnak találhatja magát, hogy nem oszthatja meg a tanulás és a növekedés izgalmát a partnerével. Néha egy olyan partner, aki nem érdekli a tanulást, továbbra is támogathatja a többieket, hogy továbbra is tanuljanak és növekedjen másokkal, de ha partnereit veszélyezteti a tanulás és a növekedés, akkor lehet, hogy ideje elhagyni. Mindig arra bátorítom az embereket, hogy a házasságuk elhagyása el?tt tegyék meg saját bels? munkájukat, ahogy magunkkal vesszük magunkat, és a következ? alkalommal gyakran hozzuk létre az azonos diszfunkcionális kapcsolatot. A távozás ideje az, amikor boldog vagy, mert önmagad szeret? gondoskodik, de úgy találja, hogy a partnere sem hajlandó vagy nem érdekli magának a felel?sséget.

For more Inner Bonding articles in Hungarian: https://skeptixhoroscope.wordpress.com/?ref=spellingAttribution-NonCommercial-NoDerivs
CC BY-NC-ND


Send this article to a friend    Print this article    Bookmarked 0 time(s)
Bookmark and Share    Share with Del.icio.us    submit 'Mikor hagyjuk abba a kapcsolatot?' to digg Share with Digg    Share with StumbleUpon
There are no videos, Click to add one to the gallery!
There is no audio, Click to add audio to the gallery!
There are no pictures, Click to add one to the gallery!

Comments


More Help

Looking for help with Mikor hagyjuk abba a kapcsolatot??

Search for solutions on Mikor hagyjuk abba a kapcsolatot? within the InnerBonding.com website using Google's Site Search.
 
 Daily Inspiration

If you are in the habit of telling others your feelings and wanting others to hear your feelings, notice your intent in telling your feelings. Are you wanting others to take responsibility for your feelings, or are you sharing your feelings to get help in taking responsibility for your own feelings, or are you just offering information, or are you wanting the intimacy and connection of sharing feelings?

By


Explore More Inner Bonding

 

DAILY INSPIRATION

If you are in the habit of telling others your feelings and wanting others to hear your feelings, notice your intent in telling your feelings. Are you wanting others to take responsibility for your feelings, or are you sharing your feelings to get help in taking responsibility for your own feelings, or are you just offering information, or are you wanting the intimacy and connection of sharing feelings?

By

INNER BONDING EVENTS

Inner Bonding Events

10/23/2024 08:00 AM
5-Day Virtual Intensive
Dr. Margaret Paul

All Inner Bonding Events